Kode Gräv AB

Det lokala företaget med flexibilitet och service

Weimar: 0705-902546 eller skicka ett mail till info@kodes.se

Entreprenad

Vi löser allt inom markarbeten så som t.ex. husgrunder, avlopp.

Transporter

Våra lastbilar sköter transporter från det lilla del hela åtaganden

Grus och sten

Vi har material så som makadam, grus och sand.